Promosaun IOB

Perfi IOB 2021

Lansamentu Internet Banda Larga IOB

Deas Natalis no Graduasaun IOB 2017 TL

KAMPUS

Campus A Akadiruhun

Akadiruhun Bidaun Dili

iobtiles02@gmail.com

+670 7833 0608


Campus B Avenida Luromata

Avenida Luromada Komoro DILI

iobtiles02@gmail.com

+670 7833 0608


Campus C Fomentu II

Rua Fomentu II Komoro DILI

iobtiles02@gmail.com

+670 7833 0608


Campus D Fomentu II

Rua Fomentu II Komoro DILI

iobtiles02@gmail.com

+670 7833 0608